Criterii de selecție a solicitanților care intenționează să opereze spații comerciale de alimentație publică și/sau retail supuse externalizării

+ -

București, 1 Decembrie
Ora locală: 19:08

11° C10° / 11°

CONECT