Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu

+ -

TARIFE PROTOCOL

10.1. TARIF PRESTĂRI SERVICII PROTOCOL

Definiţie:

Achitarea tarifelor specifice activităţii de protocol dă dreptul utilizatorilor la folosirea infrastructurii specificepusă la dispoziţie de CN AB SA. Tarifele de protocol nu se aplică copiilor mai mici de 2 ani.

Baza de tarifare:

Numărul de persoane care utilizează infrastructura aeroportuară specifică și beneficiază de servicii protocol.

Reguli de aplicare: Se aplică pentru fiecare persoană care a solicitat serviciile de protocol și utilizarea infrastructurii specifice. Prestația include (la solicitarea beneficiarului) și o tratație minimă (apă, răcoritore, cafea, ceai etc.), precum și transport auto la/de la aeronavă.

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                                   40 EURO/PERSOANĂ

Notă: Acest tarif (capitolul 10.1.) se aplică pentru prestarea serviciilor de protocol până la finalizarea Proiectului de reabilitare și refuncționalizare a corpurilor A, B și Rotondă (recepție lucrări și dare în funcțiune).

 

10.2.TARIFE PRESTĂRI SERVICII PROTOCOL SALON OFICIAL

10.2.1. SERVICII PROTOCOL OFICIALI CU CONTRACT *)

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                                   126,05 RON/persoană

Nivelul tarifului – inclusiv T.V.A.                                                   150,00 RON/persoană

*)Tariful conține pe lângă prestarea serviciilor de protocol și transport auto protocol protocol la/de la aeronava (dacă este necesar).

10.2.2. SERVICII PROTOCOL OFICIALI OCAZIONAL *)

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                                         193,28 RON/persoană

Nivelul tarifului – inclusiv T.V.A.                                                         230,00 RON/persoană

*)Tariful conține pe lângă prestarea serviciilor de protocol și transport auto protocol la/de la aeronava (dacă este necesar)

10.2.3. PROTOCOL - UTILIZARE SALON OFICIAL

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                                   7.000 RON/acțiune*

* actiunea este delimitata la 2h – nefracționabil

* acest tarif este aplicabil NUMAI pentru agenți economici

Notă: Tarifele de la capitolul 10.2. se aplică după finalizarea Proiectului de reabilitare și refuncționalizare a corpurilor A, B și Rotondă (recepție lucrări și dare în funcțiune).

 

10.3. TARIFE SERVICII PROTOCOL SALON VIP

10.3.1. SERVICII PROTOCOL AGENȚI ECONOMICI CU CONTRACT *)

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                                   252,10 RON/persoană

Nivelul tarifului – inclusiv T.V.A.                                                   300,00 RON/persoană

*)Tariful conține pe lângă prestarea serviciilor de protocol și transport auto protocol la/de la aeronava (dacă este necesar)

 

10.3.2. SERVICII PROTOCOL AGENȚI ECONOMICI OCAZIONAL *)

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                                   378,15 RON/persoană

Nivelul tarifului – inclusiv T.V.A.                                                   450,00 RON/persoană

*)Tariful conține pe lângă prestarea serviciilor de protocol și transport auto protocol la/de la aeronava (dacă este necesar)

 

10.3.3. SERVICII PROTOCOL PERSOANE FIZICE OCAZIONAL *)

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                                   479,00 RON/persoană

Nivelul tarifului – inclusiv T.V.A.                                                   570,00 RON/persoană

*)Tariful conține pe lângă prestarea serviciilor de protocol și transport auto protocol la/de la aeronava (dacă este necesar)

 

10.3.4. SERVICII PROTOCOL OFICIALI CU CONTRACT *)

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                                   126,05 RON/persoană

Nivelul tarifului – inclusiv T.V.A.                                                   150,00 RON/persoană

*)Tariful conține pe lângă prestarea serviciilor de protocol și transport auto protocol protocol la/de la aeronava (dacă este necesar).

 

10.3.5. SERVICII PROTOCOL OFICIALI OCAZIONAL *)

Nivelul tarifului – exclusiv T.V.A.                                                   193,28 RON/persoană

Nivelul tarifului – inclusiv T.V.A.                                                   230,00 RON/persoană

*)Tariful conține pe lângă prestarea serviciilor de protocol și transport auto protocol la/de la aeronava (dacă este necesar)

Notă: Tarifele de la 10.3.1.-10.3.5. se aplică după finalizarea Proiectului de reabilitare și refuncționalizare a corpurilor A, B și Rotondă (recepție lucrări și dare în funcțiune).

 

10.3.6.  UTILIZARE INTEGRALĂ SALOANE VIP (CONCEPT OPEN SPACE)

Nivelul tarifului - exclusiv T.V.A.                                                    4.268,68 RON/ acțiune*

Nivelul tarifului - inclusiv T.V.A.                                                    5.000,00 RON/acțiune*

* actiunea este delimitata la 2h – nefracționabil

Notă: Acest tarif este aplicabil atât înainte cât și după finalizarea Proiectului de reabilitare și refuncționalizare a corpurilor A, B și Rotondă (recepție lucrări și dare în funcțiune).

 

10.3.7.  UTILIZARE INTEGRALĂ UN SALON VIP

Nivelul tarifului - exclusiv T.V.A.                                                    2.100,84 RON/ acțiune*

Nivelul tarifului - inclusiv T.V.A.                                                    2.500,00 RON/acțiune*

* actiunea este delimitata la 2h – nefracționabil

Notă: Acest tarif este aplicabil atât înainte cât și după finalizarea Proiectului de reabilitare și refuncționalizare a corpurilor A, B și Rotondă (recepție lucrări și dare în funcțiune).

 

10.4. TARIFE SERVICII BUSINESS CLASS LOUNGE

10.4.1. SERVICII BUSINESS CLASS LOUNGE - COMPANII AERIENE

Nivelul tarifului - Exclusiv TVA:                                                      17 EUR/PERSOANĂ/VIZITĂ

Reguli de aplicare:

  • Accesul pasagerilor în salonul  business  se va face pe baza de Invitație  specială emisă de către Prestator și validată de Beneficiar prin semnătură și stampilă.
  • Invitațiile sunt emise și inregistrate de către  Prestator și vor fi predate Beneficiarului  pe baza de Proces-Verbal.
  • Perioada de ședere individuală a unui pasager în salon este de maxim 4 ore. În cazul prelungirii acestei perioade peste durata-limită de 4 ore, Beneficiarul serviciilor va achita o taxa suplimentară de 17,00 euro/pasager pentru fiecare perioadă de 4 ore, chiar incompletă.

10.4.2. SERVICII BUSINESS CLASS LOUNGE - OCAZIONAL

Nivelul tarifului - Exclusiv TVA:                                                                   37,82 EURO/PAX

Nivelul tarifului – inclusiv T.V.A.                                                                        45 EURO/PAX

Reguli de aplicare:

  • Perioada de sedere individuala a unui pasager în salon este de maxim 4 ore. În cazul prelungirii acestei perioade peste durata-limită de 4 ore, Beneficiarul serviciilor va achita o taxă suplimentară de 45,00 euro/pasager (tva inclus) pentru fiecare perioada de 4 ore, chiar incompletă.

 

10.4.3. SERVICII BUSINESS CLASS LOUNGE - CU CONTRACT

Se aplică pentru: INSTITUȚII BANCARE, ENTITĂȚI EMITENTE DE CARDURI DE ACCES, INVITAȚII ȘI ASIMILATE

 Nivelul tarifului - Exclusiv TVA:                                                                         30 EURO/PAX

Reguli de aplicare:  

  • Perioada de ședere individuală a unui pasager în salon este de maxim 4 ore. În cazul prelungirii acestei perioade peste durata-limită de 4 ore, Beneficiarul serviciilor va achita o taxa suplimentară de 30,00 euro/pasager pentru fiecare perioadă de 4 ore, chiar incompletă.
  • Notă : Orice modificare de politică comercială se aprobă în Cosiliul de Administrație al CN AB SA pe bază de raport întocmit de Serviciul Comercial și produce efecte ca urmare a contractelor comerciale încheiate cu partenerii CN AB SA de la data semnarii contractelor de către ambele părți.

Notă: Tarifele de la capitolul 10.4. se aplică după finalizarea Proiectului de reabilitare și refuncționalizare a corpurilor A, B și Rotondă (recepție lucrări și dare în funcțiune), în condițiile operaționalizării unui salon specific pentru aceste activități.

 

10.5. ALTE TARIFE PROTOCOL

10.5.1. Transport auto protocol crew / pasageri la aeronavă

Nivelul tarifului - Exclusiv TVA:                                                      10 EURO/OPERAȚIUNE

10.5.2. Deservire pasageri la aeronavă

Nivelul tarifului - Exclusiv TVA:                                                      500 EURO/OPERAȚIUNE

Notă 1:

Deservirea pasagerilor la aeronavă se aplică după obținerea tuturor aprobărilor din partea instituțiilor care sunt implicate în procesul de deservire a pasagerilor. Se va asigura însoțirea de către personalul autorizat din cadrul aeroportului.

Notă 2: Aceste tarife (capitolul 10.5.) se aplică pentru prestarea serviciilor de protocol până la finalizarea Proiectului de reabilitare și refuncționalizare a corpurilor A, B și Rotondă (recepție lucrări și dare în funcțiune).

 

Saloane business class

Petreceti timpul dinaintea îmbarcării într-o atmosferă placută și relaxantă, în saloanele Business Class cu program 24 h/24.

Mai multe
Achizitii Publice
BIAS
Airport News