ANUNŢ DE INTENŢIE privind acordarea dreptului de expunere reclamă comercială în incinta CNAB

+ -

Va comunicăm intenţia Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti S.A. , reprezentată legal prin Tudor JIDAV – Director General şi Augustin DUŢULESCU – Director Financiar şi Achiziţii, Număr înmatriculare la ORC Ilfov, J23/401/05.02.2010, CIF RO 26490194/08.02.2010, Adresa: Calea Bucurestilor, Nr. 224E, Otopeni, Judeţul Ilfov, Tel./fax 021-201-3304/021-201-4990, adresa de e-mail: commercial@bucharestairports.ro, de a încheia contracte pentru expunere reclamă comercială pentru locaţiile existente în Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu.

Criteriul de atribuire: Oferta financiară cea mai avantajoasă.

Durata închirierii: 6 luni de la data încheierii contractului.

Se va constitui garanţie de bună execuţie în cuantum egal cu valoarea contractului pentru perioada de o lună.

Numărul şi tipul suporturilor de reclamă: 50 casete luminoase, 60 panouri/clickframe, 32 autocolante, 34 panouri outdoor, 1 locaţie distribuţie la desk.

Informaţii privind locaţiile spaţiilor de expunere reclamă comercială, în vederea elaborării ofertelor se pot obţineluni-vineri, orele 9.00 - 14.00, la telefon: 021-204.19.20 – Serviciul Reclamă Comercială.

Scrisorile de intenţie cuprinzând oferte de preţ se vor depune la sediul Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, în plic sigilat, până la data de 12.09.2011

Locatii CNAB propuse spre valorificare

CONNECT
Henri App Port
BIAS
Airport News