ANUNŢ DE INTENŢIE privind acordarea dreptului de expunere reclamă comercială în incinta CNAB

+ -

Va comunicăm intenţia Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti S.A. ,reprezentată legal prin Cristinel Smadu – Director General, Număr înmatriculare la ORC Ilfov J23/401/05.02.2010, CIF RO 26490194/08.02.2010, Adresa: Calea Bucurestilor, Nr. 224E, Otopeni, Judeţul Ilfov, Tel./fax 021-201-3304/021-201-4990, adresa de e-mail:contact@bucharestairports.ro, de a încheia contract pentru expunere reclamă comercială pentru o locaţie existentă în Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti.

Criteriul de atribuire: Oferta financiară cea mai avantajoasă.

Durata închirierii: 6 luni de la data încheierii contractului.

Se va constitui garanţie de bună execuţie în cuantum egal cu valoarea contractului pentru perioada de o lună.

Localizare: Faţadă Vest parcare supraetajată Terminal Sosiri – turnuri şi zonă mediană etaj 1 – suprafaţă totală de 219 mp,compusă din două suprafeţe de 60 mp (turnurile – dimensiuni 7,5 x 8 m) şi o suprafaţă de 99 mp (zona mediană - dimensiuni 33 x 3 m).

Limita minimă a valorii de ofertare este de 15.000 Euro/lună+TVA+TLP.

Informaţii privind locaţia spaţiului de expunere reclamă comercială, în vederea elaborării ofertelor se pot obţine luni-vineri, orele 9.00 - 14.00, la telefon: 021-204.19.18 – Serviciul Comercial sauaccesând www.bucharestairports.ro sau www.otp-airport.ro, sectiunea business partners/reclama.

Scrisorile de intenţie cuprinzând ofertele de preţ se vor depune la sediul Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti,în plic sigilat,până la data de 10.12.2012.

Locații AIHCB fața dă parcare

CONNECT
Henri App Port
BIAS
Airport News